Familjeläkare – vård för dig och din familj

Du kan själv välja vilken vårdcentral du och din familj ska stå skriven på. Om samma läkare behandlar hela familjen får ni ofta ett personligt band och läkaren får en större överblick över era sjukdomstillstånd.


Familjeläkare

Familjeläkare är en allmänläkare

En allmänläkare, familjeläkare, arbetar på en vårdcentral. En familjeläkare är specialiserad på allmänmedicin och kan ta emot människor i alla åldrar som har olika problem med hälsan.

Om ditt problem behöver mer utredning eller en viss behandling så får du en remiss från din familjeläkare till en annan specialistläkare.

En familjeläkare är en läkare som arbetar på din vårdcentral och är tilldelad dig och din familj. Familjeläkaren får då en relation med er men också en bättre överblick på er familjs och din sjukdomshistoria.

Du kan själv välja vårdcentral

Enligt vårdvalet har du rätt att välja vilken vårdcentral du och din familj ska stå skriven på. Du kan besöka vårdcentralen och skriva in dig/er, eller så kan du skriva in dig på internet på ”Mina vårdkontakter”.

På vårdcentralen blir du erbjuden en familjeläkare. Om du eller din familj besöker lättakuten och inte bokar tid hos din familjeläkare så kan det finnas en risk för att er familjeläkare inte jobbar eller är upptagen med annat. Då blir ni tilldelade en annan läkare som tar lika god hand om er.

Vård i annat landsting

Du kan få vård i ett annat landsting än ditt eget. Exempelvis om du blir sjuk någon annanstans än i det landsting du bor så har du ändå rätt till hjälp. Ingen vårdenhet får neka någon som behöver vård.

Men det går också att planera vård i ett annat landsting. Exempelvis om väntetiden är för lång i det landsting du bor eller om det finns en speciell vård i ett annat landsting som du vill ha/behöver.

Du kan också bli erbjuden vård i ett annat landsting om väntetiden är för lång i det landstig du bor i.

Kostnader och högkostnadsskydd

Det är billigt att få vård i Sverige om du jämför med resten av världen. Vi är nämligen skyddade av ett högkostnadsskydd. I Sverige behöver du aldrig betala mer än 1100 kronor per år för sjukvård.

Ett engångsbesök på en vårdcentral hos en familjeläkare kostar ungefär 150-200 kronor per besök. Ett engångsbesök hos på en specialistvårdmottagning kostar ungefär 150-350 kronor per besök.

Är du under 18 år i Stockholm och Skåne får du gratis sjukvård. Är du under 20 år i resten av Sverige får du gratis sjukvård.

Har du betalat 1100 kronor för sjukvård får du ett frikort och behöver inte betala något dina resterande besök under ett år från och med första besöket. Frikortet gäller dock inte för intyg, slutenvård, sjukresor, vaccinationer, hjälpmedel och vid uteblivna besök.